Είμαστε ένα γραφείο συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετών Ως βασικό μας στόχο και προτεραιότητα έχουμε το συμφέρον και τις ανάγκες των αγροτών- επιχειρηματιών της περιοχής επενδύοντας με τα κατάλληλα εργαλεία  στην ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας.  . Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης εκπονώντας μελέτες για τα διάφορα προγράμματα και μέτρα στήριξης του ΥΠΑΤ. Επίσης δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα όπως επιβάλλουν και οι καιροί άλλωστε στην πιστοποίηση και διασφάλιση ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων σύμφωνα με τα διάφορα ισχύοντα πρότυπα. Τέλος αναλαμβάνουμε ενεργοποιήσεις και μεταβιβάσεις δικαιωμάτων παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών προς τους αγρότες επιχειρηματίες.

Διεύθυνση