Η ΓΕΑΝΑΜ είναι ένα νεοεισερχόμενο γεωπονικό- μελετητικό γραφείο στον αγροτικό χώρο της περιοχής της Μεσσαράς. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2016 από τον Κουτσάκη Μεν. Μιχαήλ. Ως βασικό της στόχο και προτεραιότητα έχει το συμφέρον και τις ανάγκες των αγροτών- επιχειρηματιών της περιοχής επενδύοντας με τα κατάλληλα εργαλεία  στην ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας. 

Διεύθυνση